Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши хусусида эълон
Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевичнинг «Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш» мавзусидаги докторлик диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 15 февраль куни соат 10-00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
Юлдашев Джахонгир Хайитовичнинг «Ўзбекистон Республикаси паспорт тизимини такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари» мавзусидаги докторлик диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 15 февраль куни соат 14-00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси тадқиқотчиси Янгибаев Айбек Кыдырбаевичнинг 12.00.02 – «Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи» ихтисослиги бўйича «Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 22 февраль куни соат 12.00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
Қорақалпоқ давлат университети тадқиқотчиси Ерниязова Сарбиназ Мусаевнанинг 12.00.02 – «Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи» ихтисослиги бўйича «Қорақалпоғистан Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва Вазирлар Кенгаши ўзаро муносабатларининг конституциявий-ҳуқуқий асослари» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 22 февраль куни соат 15.00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
Ўзбекистон Республикаси Прзиденти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси эркин тадқиқотчиси Алишер Абдусалимович Махмудовнинг 12.00.02 –Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича «Ўзбекистон Республикасида маҳаллий вакиллик органларининг назорат фаолиятини такомиллаштириш» мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг 2019 йил 28 февраль куни соат 12.00 даги мажлисида бўлиб ўтади.
Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши 2019 йил 8 январь куни соат 14.00да (220-хонада) бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

  1. Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевичнинг «Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш» мавзусидаги, 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича юридик фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.
  2. Юлдашев Джахонгир Хайитовичнинг «Ўзбекистон Республикаси паспорт тизимини такомиллаштиришнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари» мавзусидаги, 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси муҳокамаси.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2017 йил 31 майдаги 239/3-сон қарори билан тасдиқланган «Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш тўғрисида»ги низомнинг 37-бандига мувофиқ, мажлисда Илмий семинар аъзолари билан бирга семинарга аъзо бўлмаган мутахассислар ҳам иштирок этишлари мумкинлиги маълум қилинади.