Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши хусусида эълон
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 26 апрель куни соат 12.00 даги мажлисида Юсупова Нигора Жалолиддин қизининг “Ислом оила ҳуқуқи: пайдо бўлиши, ривожланиши, манбалари ва институтлари” мавзусидаги “12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи” ихтисослиги бўйича юридик фанлар доктори (DSc.) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳимояси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 2-қават, 220-хона. е-mail: info@dba.uz.
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 26 апрель куни соат 15.00 даги мажлисида Алламбергенов Сапарбай Даулетбаевичнинг “Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги “12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 2-қават, 220-хона.  е-mail: info@dba.uz.