Магистратура

 

Якуний давлат аттестацияси синовларининг дастурлари

 

Ўқув фанлари:

I. Умумметодологик фанлар:

 • Ўзбекистон Республикасининг халқаро ва ички сиёсати, мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари (Ўзбекистон Республикаси Президенти асарлари асосида)
 • Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси
 • Давлат бошқарувининг ҳуқуқий масалалари
 • Иқтисодиёт назарияси ва давлат сиёсати
 • Макроиқтисодий сиёсат (монетар, фискал, ташқи иқтисодий сиёсат ва меҳнат бозори)
 • Статистика асослари. Давлат бошқарувида сифатга оид ва миқдорий таҳлил
 • Инглиз тили
 • Ахборот-коммуникация технологиялари ва "электрон ҳукумат"
 • Қадриятлар тизими ва давлат хизматчисининг ахлоқи сифатлари ҳамда лидерлик қобилиятини ривожлантириш

 

 

II. Мутахассислик фанлари

 • Давлат бошқаруви тизимида менежмент назарияси ва амалиёти
 • Амалий социология асослари
 • Персонални бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантириш
 • Вазиятлар таҳлли, давлат бошқарувида қарорлар қабул қилиш ва уларнинг ижроси
 • Ижтимоий сиёсат
 • Давлат молияси асослари
 • Маҳаллий бошқарув
 • Ташқи иқтисодий фаолият ва хорижий инвестициялар
 • Жамоатчилик билан алоқалар. Хизмат ёзишмалари ва нотиқлик маҳорати

 

 

III. Танлов фанлар блоки

1. Иқтисодий соҳа менежменти

 • Иқтисодий ривожланиш моделлари
 • Инвестицион фаолият ва лойиҳаларни бошқариш
 • Халқаро молия асослари
 • Корпоратив бошқарув ва молиявий менежменти асослари
 • Бошқарув ҳисоби асослари

 

 

2. Ижтимоий соҳа менежменти

 • Таълим соҳасида давлат сиёсати
 • Ижтимоий таъминот
 • Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат сиёсати
 • Буғгалтерия ҳисоби ва ғазначилик
 • Инновация, фан ва технологиялар соҳасида давлат сиёсати

 

 

3. Ҳудудлар менежменти

 • Ўзини-ўзи бошқариш институтлари
 • Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
 • Маҳаллий бошқарув ва эркин иқтисодий зоналар
 • Экология ва табиий ресурсларни бошқариш
 • Ҳудудий ривожлантириш