Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши хусусида эълон
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси Умидуллаев Қаҳрамон Усмановичнинг «Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг назарий-ҳуқуқий асослари» мавзусидаги «12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи» ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2019 йил 11 октябрь куни соат 12:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45 уй, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси биноси, 2-қават, 220 хона. Тел.: (99871) 232-60-35, Факс:  (99871) 232-60-66,
e-mail: info@dba.uz
 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси мустақил изланувчиси Нематов Жўрабек Нематиллоевичнинг юридик фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича “Ўзбекистон Республикасида маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)” мавзусидаги докторлик диссертацияси ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 13 сентябрь соат 12:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100003, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона. Тел.: (99871) 232-60-80; факс: (998971) 232-60-66; e-mail: info@dba.uz.