Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши хусусида эълон

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси мустақил изланувчиси Нематов Жўрабек Нематиллоевичнинг юридик фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи ихтисослиги бўйича “Ўзбекистон Республикасида маъмурий тартиб-таомилларнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил)” мавзусидаги докторлик диссертацияси ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 13 сентябрь соат 12:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100003, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона. Тел.: (99871) 232-60-80; факс: (998971) 232-60-66; e-mail: info@dba.uz.
 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 28 июнь куни соат 12.00 даги мажлисида Латипов Бегзод Испандиёровичнинг “Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва фуқаролик жамияти институтларининг ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш” мавзусидаги “12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи” ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 2-қават, 220-хона; е-mail: info@dba.uz.
 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 28 июнь куни соат 15.00 даги мажлисида Насриддинов Фарход Анваровичнинг “Ўзбекистонда сайлов комиссиялари фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги “12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи.” ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси ҳимояси бўлиб ўтади.

Манзил: Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 2-қават, 220-хона. е-mail: info@dba.uz.