Эълонлар

Исламкулов Алимназар Худжамуратовичнинг иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Исламкулов Алимназар Худжамуратовичнинг 08.00.07 – «Мoлия, пул муoмaлaси вa крeдит» ихтисослиги бўйича “Бюджетлараро мутаносибликни таъминлашда солиқлар тизимини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисoдиёт фaнлaри дoктoри (DSc) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошидаги илмий даражалар берувчи DSc.20/13.05.2020.I.23.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 5 ноябрь куни соат 15:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45-уй.

Тел/факс: (99871) 232-60-47; факс: (99871) 239-17-83

e-mail: info@dba.uz