Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши хусусида эълон
Тошкент давлат юридик университети тадқиқотчиси Турабоев Ихтиёржон  Қобиловичнинг “Ўзбекистон Республикаси норезидент юридик шахсларига солиқ солишнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш”  мавзусидаги “12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2019 йил 18 декабрь куни соат 12:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона.  e-mail: info@dba.uz.
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси Умидуллаев Қаҳрамон Усмановичнинг «Ўзбекистонда маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг назарий-ҳуқуқий асослари» мавзусидаги «12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи» ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2019 йил 11 октябрь куни соат 12:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўчаси, 45 уй, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси биноси, 2-қават, 220 хона. Тел.: (99871) 232-60-35, Факс:  (99871) 232-60-66,
e-mail: info@dba.uz