Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли Илмий кенгаши қошидаги Илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши хусусида эълон
Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси Садиков Санджар Абдумажитовичнинг “Ўзбекистон Республикасида “Электрон ҳукумат” тизими ҳуқуқий асосларининг шаклланиши ва ривожланиши”  мавзусидаги “12.00.01 – Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи.” ихтисослиги бўйича юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2020 йил 31 январь куни соат 15:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона.  e-mail: info@dba.uz.
Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси Бабаджанов Атабек Давронбековичнинг   “Маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятида сиёсий партиялар иштирокини такомиллаштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари”  мавзусидаги “12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2020 йил 17 январь куни соат 15:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона.  e-mail: info@dba.uz.
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси Асадов Шавкат Ғайбуллаевичнинг   “Ўзбекистон Республикаси давлат суверенитетини таъминлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш”  мавзусидаги “12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича юридик фанлари  доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2020 йил 17 январь куни соат 12:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона.  e-mail: info@dba.uz.
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси Қодиров Бобиромон Бекмуродовичнинг   “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимида кадрлар тайёрлашнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш”  мавзусидаги “12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи” ихтисослиги бўйича юридик фанлари  доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2019 йил 25 декабрь куни соат 12:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона.  e-mail: info@dba.uz.
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази тадқиқотчиси Азамов Жасурбек Муродовичнинг «Ҳуқуқни қўллаш фаолиятида прогнозлашнинг назарий-ҳуқуқий масалалари», 12.00.01 – «Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи; ҳуқуқий таълимотлар тарихи» ихтисослиги бўйича юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Yu.23.01 рақамли илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилишида 2019 йил 19 декабрь куни соат 15:00 да бўлиб ўтади.

Манзил: 100066, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 45. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси 220-хона.  e-mail: info@dba.uz.