Эълонлар

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошидаги DSc.20/13.05.2020.I.23/01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарнинг 2020 йил 25 ноябрь куни 1500 да бўлиб ўтадиган мажлисида

Навоий давлат кончилик институти мустақил изланувчиси Атамуродов Шерзод Акрамович томонидан 08.00.07 – “Молия, пул муомаласи ва кредит” ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси олиш учун тайёрланган “Инновацион тадбиркорлик фаолиятини венчур фондлари орқали молиялаштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш” ҳамда

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси таянт докторанти                              Маматов Бахромжон Шавкат ўғли томонидан 08.00.07 – “Молия, пул муомаласи ва кредит” ихтисослиги бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси олиш учун тайёрланган “Ўзбекистонда давлат мулкини хусусийлаштириш жараёнига хорижий инвесторларни жалб қилишни кенгайтириш” мавзуларидаги диссертациялар муҳокамаси онлайн тарзда (zoom дастури) орқали бўлиб ўтади.

Тел/факс: (99871) 232-60-47; факс: (99871) 239-17-83

e-mail: info@dba.uz